Privacy Verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2022.

Deze ‘Privacy Verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: The Baking Foodstylist, Jan Van Hembysebolwerk 6/301 9000 Gent, 0775.414.337 (hierna: The Baking Foodstylist).

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website www.thebakingfoodstylist.com, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 1. Welke gegevens verwerken we over u?

The Baking Foodstylist verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies – Aan onze website is Google Analytics gekoppeld. Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, de browser die je gebruikt, het besturingssysteem van je computer, het al dan niet mobiel gebruik, de manier waarop je op onze website bent terecht gekomen. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in onze aparte cookieverklaring);
 • Klantgegevens – Als u gebruik maakt van onze website of een overeenkomst met ons afsluit, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, … en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen. Als u contact opneemt via e-mail, slaan we uw mailadres in ons emailprogramma op. Dit laat ons toe om later beter contact met u op te nemen;
 • Leveranciersgegevens Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden:

            Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens – voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, dit om in contact te blijven en u op de hoogte te houden van ons aanbod. Met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • boekhoudkantoor

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

 • Facturen – 7 jaar
 • Sociale documenten – 5 jaar
 • Kastickets (kleine bedragen) – 1 maand
 • Aankoopfacturen – 2 jaar
 • Contactgegevens – zolang als nodig
 • Google Analytics – 14 maanden
5. Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar anja@thebakingfoodstylist.com, per post naar The Baking Foodstylist – Jan Van Hembysebolwerk 6 bus 301 9000 Gent of via het contactformulier op de website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en maken hiervoor gebruik van antivirussoftware.  

In geen geval kan The Baking Foodstylist aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.